Raadhuis & Rembrandt

Het Raadhuis

Tegenover de ingang van de Ransdorpertoren staat het uit 1652 daterende Raadhuis, dat werd gebouwd naar ontwerp van Pieter Pieterszoon van Saerdam. Onder het oorspronkelijke wapen van het Baljuwschap Waterland kan men het devies van de Waterlandse voorvaderen lezen:

Eendracht doet cleyne
saecken bloeyen
In maght en oock in
welstand groeyen

Naast burgemeesters en vroedschappen van Ransdorp vergaderden hier de gedeputeerden van de Unie van Waterland.

ransdorp raadhuis gevelsteen
Gevelsteen aan het raadhuis van Ransdorp
Rembrandt

Ransdorp kan zich erop beroemen dat Rembrandt van Rijn vele malen het dorp heeft bezocht, zich verheugend in de gunst van ‘t poesel boerinnetje uit Waterland’ Geertje Dircx. In het tijdperk tussen Saskia van Uylenburg en Hendrickje Stoffels deed zij de huishouding en verzorgde zij, als ‘droge min’, Rembrandts moederloze zoon Titus.
Rembrandt heeft verschillende malen de stompe toren van Ransdorp geschetst tijdens de bezoeken die hij en Geertje Dircx brachten aan Geertjes broer Pieter, die botenbouwer was in het Bloemendaler kwartier te Ransdorp.

De Kerk van Ransdorp in Waterland - tekening (ca. 1650) van Rembrandt van Rijn
De kerk van Ransdorp – tekening (ca. 1650) van Rembrandt van Rijn
(© Ashmolean Museum, University of Oxford)