De klok

In de klokkenkamer bevindt zich een klok met het volgende randschrift:

VERBVM DOMINI MANET IN AETERNUM
HENRICUS MEURS ME FECIT ANNO 1620

“Het Woord des Heren blijft tot in eeuwigheid.
Henricus van Meurs heeft mij gemaakt in het jaar 1620.”

Hendrick Aeltsz. van Meurs (†1624) was klokkengieter in Utrecht. De klok heeft een diameter van 1.30 meter. Bij de grote restauratie is de houten klokkenstoel hersteld en is de houten vloer vervangen door een vloer van gewapend beton.

Functies van de toren

Klokkentoren
De toren zal waarschijnlijk in het begin van zijn bestaan voornamelijk als klokkentoren dienst hebben gedaan. De klok heeft zeker in de latere perioden dienst gedaan als luid- en slagklok.

Gevangenis
In de 17e eeuw heeft een deel van de toren dienst gedaan als gevangenis.
De grote nis in de hal heeft de laatste jaren van de 19e eeuw als gevangenis gefungeerd, getuige de deur met zware grendels, die de nis afsloot in 1900.

Bergplaats van de brandspuit
De brandspuit was er tot 1936 opgeborgen. Op de stijl van de buitendeur was dat zelfs aangegeven. De hal werd ook als rommelhok gebruikt.

Entrée
De toren was niet altijd de ingang voor de verschillende kerken. Dat wisselde door de eeuwen heen.

Kluis
Tot 1820 heeft er een belangrijk archief in de nis in de zuidwand opgeslagen gelegen.